Regulamin Usług SMS i IVR

§ 1
Postanowienia ogólne
1.Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki korzystania z usługi prowadzenia pogawędek o tematyce towarzyskiej za pomocą wiadomości SMS i za pomocą IVR (zwanych dalej Usługą SMS, Usługą IVR).

2.Organizatorem i dostawcą Usługi SMS, Usługi IVR jest Neon Werbe & Konzept GmbH z siedzibą w Ahlen 59229, Beckumer Str. 34 Wpisana do HRB pod numerem 9851 w Amtsgericht Münster (zwana dalej „Organizatorem”).

3.Usługa jest oferowana na terenie Polski.

4.Osoba korzystająca z Usługi SMS lub/i Usługi IVR (zwana dalej „Użytkownikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

5.Użytkownikiem Usługi SMS lub/i Usługi IVR może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej lub/i stacjonarnej.
6. Reklamacje związane z funkcjonowaniem usługi należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres regulaminx@go-neon.de

§ 2
Korzystanie z Usługi SMS
1.Użytkownik, który chce rozpocząć pogawędkę w ramach Usługi SMS, wysyła wiadomość SMS na numer 72827, 74826, 72966, 72808, 73808, 91981, 92592, 79914, 74944, 73994, 73944, 72994, 72944 o wskazanej w reklamie treści.

2.Materiały reklamowe dotyczące Usługi wykazują profil (tematykę) pogawędki. Użytkownik, wysyłając wiadomość SMS zawierającą określone hasło (jak w ust. 1), dokonuje jednocześnie wyboru profilu (tematyki) pogawędki.

3. Organizator zastrzega, iż wizerunki osób oraz ich opisy (charakterystyka) zamieszczone w materiałach reklamowych dotyczących Usługi, są fikcyjne, nie mają swojego odpowiednika w rzeczywistości i nie stanowią ofert.

3.W trakcie trwania pogawędki Użytkownik pozostaje anonimowy i nie musi podawać jakichkolwiek danych osobowych. Jedynym elementem identyfikującym Użytkownika, umożliwiającym korzystanie z Usługi, jest numer jego telefonu.

4.Użytkownik ma prawo w każdym czasie przerwać korzystanie z Usługi SMS lub rozpocząć korzystanie z niej na nowo.

5.W przypadku wysłania przez Użytkownika wiadomości SMS o treści, która nie spełnia wymogów Regulaminu, Organizator wysyła zwrotną wiadomość SMS z informacją, że wiadomość SMS przesłana przez Użytkownika zawierała błędy.

6.Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania pogawędki i zablokowania dostępu do Usługi SMS Użytkownikowi, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub obowiązujące prawo.

7.Informacje otrzymywane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi SMS nie mają charakteru wiążących porad i Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Użytkownik wykorzysta te informacje.

8.Użytkownicy poprzez fakt przystąpienia do Usługi wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Usługi ich danych osobowych (numerów telefonów) dla potrzeb prowadzenia niniejszego serwisu oraz do otrzymywania informacji dotyczacych nowych Usług i akcji uruchamianych w ramach serwisu.
§ 3

Korzystanie z usługi IVR

1.Użytkownik, który chce rozpocząć pogawędkę w ramach Usługi IVR, łączy się za pomocą telefonu komórkowego lub stacjonarnego z jednym z podanych niżej numerów:
708677531, 708677532, 708677533, 708677534, 708677535, 708677536,                      708677537, 708677538, 708677539, 708677540

700683002 700683004 700683005 700683012 700683013 700683016 700683017
700683018 700683023 700683024 700683065 700683076 700683093 700683095
700683097

708870600, 708870605, 708870606, 708870607, 708870608, 708870609, 708870840, 708870841, 708870842, 708870843, 708870844, 708870845, 708870846, 708870847, 708870848, 708870849, 708870850, 708870851, 708870852, 708870853, 708870854, 708870855, 708870856, 708870857, 708870859, 708870860, 708870861, 708870862, 708870863, 708870864, 708870865, 708870866, 708870867, 708870868, 708870869, 708870890, 708870891, 70887-892, 708870893, 708870894

700880655 700880656 700880657 700880658 700880659 700880679 700880682
700881805 700881806 700881807 700881851 700881852 700881853 700881860
700881865 700881866 700881887 700881889 700881899 700882001 700882002
700882003 700882004 700882005 700882006 700882007 700882020 700882021
700882022 700882025 700882031 700882032 700882033 700882034 700882035
700882036 700882037 700882038 700882046 700882047 700882048 700882049
700882050 700882051 700882052 700882053 700882056 700882057 700882058
700882059 700882060 700882070 700882073 700882074 700882075 700882076
700882077 700882078 700882079 700882082 700882083 700882084 700882090
700882092 700883011 700883017 700883019 700883020 700883026 700883028
700883029 700883036 700883037 700883049 700883065 700883066 700883075
700883083 700883090 700883091 700888010 700888011 700888012 700888013
700888014 700888015 700888016 700888017 700888018 700888019 700888020
700888021 700888022 700888023 700888024 700888030 700888031 700888032
700888033 700888034 700888035 700888036 700888037 700888038 700888039
700888040 700888041 700888042 700888043 700888044 700888808 700888866
700888880 700888886 700888890

708780771 708780772 708780773 708780774 708780775 708780776 708780777
708780778 708780779 708780780 708780781 708780782 708780783 708780784
708780785 708780786 708780787 708780788 708780789 708780790 708780791
708780792 708780793 708780794 708780795 708780796 708780797 708780798
708780799 708780800 708780801 708780802 708780803 708780804 708780805
708780806 708780807 708780808 708780809 708780810 708780811 708780812
708780813 708780814 708780815 708780816 708780817 708780818 708780819
708780820 708780821 708780822 708780823 708780824 708780825 708780826
708780827 708780828 708780829 708780830 708780831 708780832 708780833
708780834 708780835 708780836 708780837 708780838 708780839 708780840
708780841 708780842 708780843 708780844 708780845 708780846 708780847
708780848 708780849 708780850 708780851 708780852 708780853 708780854
708780855 708780856 708780857 708780858 708780859 708780860 708780861
708780862 708780863 708780864 708780865 708780866 708780867 708780868
708780869 708780870 708780871 708780872 708780873 708780874 708780875
708780876 708780877 708780878 708780879 708780880 708780881 708780882
708780883 708780884 708780885 708780886 708780887 708780888 708780889
708780890 708780891 708780892 708780893 708780894 708780895 708780896
708780897 708780898 708780899 708780900 708780901 708780902 708780903
708780904 708780905 708780906 708780907 708780908 708780909 708780910
708780911 708780912 708780913 708780914 708780915 708780916 708780917
708780918 708780919 708780920

700780641 700780662 700780663 700780666 700780685 700780687
700781876 700782040 700782060 700782071 700782072 700782073 700782074
700782075 700782076 700782077 700782079 700782080 700782081 700782090
700782091 700782096 700782098 700782099 700783017 700783021 700783022
700783030 700783089 700788002 700788003 700788004 700788005 700788030
700788044 700788055 700788061 700788062 700788063 700788064 700788065
700788066 700788067 700788068 700788069 700788070 700788071 700788072
700788079 700788084 700788087 700788089 700788090 700788096 700788097
700788098 700788099 700788804 700788806 700788822 700788830 700788845
700788850 700788860 700788895 700788897

7494000, 7494009, 7494010, 7494020, 7494022, 7494030, 7494033, 7494040, 7494050, 7494060, 7494077, 7494080, 7494090, 7494101, 7494111, 7494114, 7494122, 7494131, 7494141, 7494150, 7494177, 7494200, 7494210, 7494222, 7494242, 7494250, 7494260, 7494262, 7494266, 7494272, 7494280, 7494292, 7494294, 7494300, 7494333, 7494343, 7494363, 7494377, 7494400, 7494402, 7494411, 7494420, 7494422, 7494433, 7494442, 7494444, 7494449, 7494450, 7494455, 7494466, 7494470, 7494474, 7494477, 7494488, 7494499, 7494500, 7494505, 7494544, 7494545, 7494555, 7494588, 7494600, 7494616, 7494620, 7494646, 7494666, 7494680, 7494690, 7494696, 7494700, 7494722, 7494744, 7494747, 7494749, 7494770, 7494774, 7494777, 7494794, 7494797, 7494811, 7494830, 7494840, 7494848, 7494855, 7494866, 7494870, 7494880, 7494886, 7494888, 7494889, 7494890, 7494899, 7494900, 7494944, 7494949, 7494966, 7494969, 7494989, 7494998, 7494999

Niedostępne w sieci Plus:

7494001, 7494002, 7494003, 7494004, 7494005, 7494006, 7494007, 7494008, 7494011, 7494014, 7494024, 7494034, 7494044, 7494054, 7494055, 7494064, 7494066, 7494070, 7494074, 7494084, 7494088, 7494094, 7494098, 7494099, 7494100, 7494102, 7494110, 7494112, 7494120, 7494121, 7494130, 7494133, 7494140, 7494144, 7494151, 7494155, 7494160, 7494161, 7494166, 7494170, 7494171, 7494180, 7494181, 7494188, 7494190, 7494191, 7494194, 7494199, 7494202, 7494204, 7494211, 7494212, 7494220, 7494221, 7494224, 7494230, 7494233, 7494240, 7494244, 7494255, 7494270, 7494277, 7494282, 7494288, 7494290, 7494299, 7494303, 7494310, 7494311, 7494313, 7494320, 7494322, 7494323, 7494330, 7494334, 7494340, 7494344, 7494350, 7494353, 7494355, 7494360, 7494366, 7494370, 7494373, 7494380, 7494383, 7494388, 7494390, 7494394, 7494399, 7494404, 7494410, 7494414, 7494424, 7494430, 7494434, 7494440, 7494443, 7494448, 7494460, 7494464, 7494480, 7494484, 7494490, 7494494, 7494510, 7494511, 7494515, 7494520, 7494525, 7494530, 7494540, 7494550, 7494554, 7494560, 7494565, 7494570, 7494577, 7494580, 7494585, 7494590, 7494594, 7494595, 7494599, 7494606, 7494610, 7494611, 7494626, 7494630, 7494640, 7494644, 7494650, 7494655, 7494660, 7494664, 7494670, 7494676, 7494677, 7494686, 7494688, 7494694, 7494699, 7494707, 7494710, 7494711, 7494717, 7494720, 7494727, 7494730, 7494733, 7494740, 7494750, 7494755, 7494760, 7494766, 7494780, 7494787, 7494788, 7494790, 7494799, 7494800, 7494808, 7494810, 7494818, 7494820, 7494822, 7494828, 7494833, 7494844, 7494850, 7494858, 7494868, 7494877, 7494878, 7494884, 7494894, 7494898, 7494909, 7494910, 7494911, 7494919, 7494920, 7494922, 7494929, 7494933, 7494939, 7494940, 7494950, 7494955, 7494959, 7494960, 7494970, 7494974, 7494977, 7494979, 7494980, 7494988, 7494990, 7494994, 7494996.

2.Materiały reklamowe dotyczące Usługi wykazują profil (tematykę) pogawędki. Użytkownik, łącząc się z jednym z podanych numerów, dokonuje jednocześnie wyboru profilu (tematyki) pogawędki.

3.Organizator zastrzega, iż wizerunki osób oraz ich opisy (charakterystyka) zamieszczone w materiałach reklamowych dotyczących Usługi, są fikcyjne, nie mają swojego odpowiednika w rzeczywistości i nie stanowią ofert.

4.Użytkownik ma prawo w każdym czasie przerwać korzystanie z Usługi IVR lub rozpocząć korzystanie z niej na nowo.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania pogawędki i zablokowania dostępu do Usługi IVR Użytkownikowi, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub obowiązujące prawo.

6.Informacje otrzymywane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi IVR nie mają charakteru wiążących porad i Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Użytkownik wykorzysta te informacje.

7.Użytkownicy poprzez fakt przystąpienia do Usługi wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Usługi ich danych osobowych (numerów telefonów) dla potrzeb prowadzenia niniejszego serwisu oraz do otrzymywania informacji dotyczacych nowych Usług i akcji uruchamianych w ramach serwisu.

§ 4

Postanowienia końcowe

1.Usługa jest dostępna w sieciach polskich operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej za wyjątkiem sieci T-Mobile (Era).

2.Koszt wysłania wiadomości SMS lub wykonania połączenia telefonicznego jest każdorazowo określany w materiałach reklamowych i wynosi od 01.01.2011:
1) za SMS
na numer 72827 – 2,46 zł z VAT
na numer 74826 – 4,92 zł z VAT
na numer 72944 – 2,46 zł z VAT
na numer 72994 – 2,46 zł z VAT
na numer 73944 – 3,69 zł z VAT
na numer 73994 – 3,69 zł z VAT
na numer 74944 – 4,92 zł z VAT
na numer 79914 – 11,07 zł z VAT
na numer 91891 – 23,37 zł z VAT
na numer 92592 – 30,75 zł z VAT
na numer 72808 – 2,46 zł z VAT
na numer 73808 – 3,69 zł z VAT
na numer 72966 – 2,46 zł z VAT

2) 4,26 zł z VAT - za minutę połączenia z jednym z następujących numerów:
708677531, 708677532, 708677533, 708677534, 708677535, 708677536,                      708677537, 708677538, 708677539, 708677540

700683002, 700683004, 700683005, 700683012, 700683013, 700683016, 700683017, 700683018, 700683023, 700683024, 700683065, 700683076, 700683093, 700683095,
700683097

3) 7,69 zł z VAT - za minutę połączenia z jednym z następujących numerów:

708870600, 708870605, 708870606, 708870607, 708870608, 708870609,               708870840, 708870841, 708870842, 708870843, 708870844, 708870845,
708870846, 708870-847, 708870848, 708870849, 708870850, 708870851,
708870852, 708870853, 708870854, 708870855, 708870856, 708870857,
708870859, 708870860, 708870861, 708870862, 708870863, 708870864,
708870865, 708870866, 708870867, 708870868, 708870869, 708870890,
708870891, 70887-892, 708870893, 708870894

700880655 700880656 700880657 700880658 700880659 700880679 700880682 700881805 700881806 700881807 700881851 700881852 700881853 700881860 700881865 700881866 700881887 700881889 700881899 700882001 700882002 700882003 700882004 700882005 700882006 700882007 700882020 700882021 700882022 700882025 700882031 700882032 700882033 700882034 700882035 700882036 700882037 700882038 700882046 700882047 700882048 700882049 700882050 700882051 700882052 700882053 700882056 700882057 700882058 700882059 700882060 700882070 700882073 700882074 700882075 700882076 700882077 700882078 700882079 700882082 700882083 700882084 700882090 700882092 700883011 700883017 700883019 700883020 700883026 700883028 700883029 700883036 700883037 700883049 700883065 700883066 700883075 700883083 700883090 700883091 700888010 700888011 700888012 700888013 700888014 700888015 700888016 700888017 700888018 700888019 700888020 700888021 700888022 700888023 700888024 700888030 700888031 700888032 700888033 700888034 700888035 700888036 700888037 700888038 700888039 700888040 700888041 700888042 700888043 700888044 700888808 700888866 700888880 700888886 700888890

4) 4,92 zł z VAT - za minutę połączenia z jednym z następujących numerów:

708780771 708780772 708780773 708780774 708780775 708780776 708780777 708780778 708780779 708780780 708780781 708780782 708780783 708780784 708780785 708780786 708780787 708780788 708780789 708780790 708780791 708780792 708780793 708780794 708780795 708780796 708780797 708780798 708780799 708780800 708780801 708780802 708780803 708780804 708780805 708780806 708780807 708780808 708780809 708780810 708780811 708780812 708780813 708780814 708780815 708780816 708780817 708780818 708780819 708780820 708780821 708780822 708780823 708780824 708780825 708780826 708780827 708780828 708780829 708780830 708780831 708780832 708780833 708780834 708780835 708780836 708780837 708780838 708780839 708780840 708780841 708780842 708780843 708780844 708780845 708780846 708780847 708780848 708780849 708780850 708780851 708780852 708780853 708780854 708780855 708780856 708780857 708780858 708780859 708780860 708780861 708780862 708780863 708780864 708780865 708780866 708780867 708780868 708780869 708780870 708780871 708780872 708780873 708780874 708780875 708780876 708780877 708780878 708780879 708780880 708780881 708780882 708780883 708780884 708780885 708780886 708780887 708780888 708780889 708780890 708780891 708780892 708780893 708780894 708780895 708780896 708780897 708780898 708780899 708780900 708780901 708780902 708780903 708780904 708780905 708780906 708780907 708780908 708780909 708780910 708780911 708780912 708780913 708780914 708780915 708780916 708780917 708780918 708780919 708780920

700780641 700780662 700780663 700780666 700780685 700780687
700781876 700782040 700782060 700782071 700782072 700782073 700782074
700782075 700782076 700782077 700782079 700782080 700782081 700782090
700782091 700782096 700782098 700782099 700783017 700783021 700783022
700783030 700783089 700788002 700788003 700788004 700788005 700788030
700788044 700788055 700788061 700788062 700788063 700788064 700788065
700788066 700788067 700788068 700788069 700788070 700788071 700788072
700788079 700788084 700788087 700788089 700788090 700788096 700788097
700788098 700788099 700788804 700788806 700788822 700788830 700788845
700788850 700788860 700788895 700788897

5) 4,92 zł z VAT - za minutę połączenia z jednym z następujących numerów:

7494000, 7494009, 7494010, 7494020, 7494022, 7494030, 7494033, 7494040, 7494050, 7494060, 7494077, 7494080, 7494090, 7494101, 7494111, 7494114, 7494122, 7494131, 7494141, 7494150, 7494177, 7494200, 7494210, 7494222, 7494242, 7494250, 7494260, 7494262, 7494266, 7494272, 7494280, 7494292, 7494294, 7494300, 7494333, 7494343, 7494363, 7494377, 7494400, 7494402, 7494411, 7494420, 7494422, 7494433, 7494442, 7494444, 7494449, 7494450, 7494455, 7494466, 7494470, 7494474, 7494477, 7494488, 7494499, 7494500, 7494505, 7494544, 7494545, 7494555, 7494588, 7494600, 7494616, 7494620, 7494646, 7494666, 7494680, 7494690, 7494696, 7494700, 7494722, 7494744, 7494747, 7494749, 7494770, 7494774, 7494777, 7494794, 7494797, 7494811, 7494830, 7494840, 7494848, 7494855, 7494866, 7494870, 7494880, 7494886, 7494888, 7494889, 7494890, 7494899, 7494900, 7494944, 7494949, 7494966, 7494969, 7494989, 7494998, 7494999

Niedostępne w sieci Plus:

7494001, 7494002, 7494003, 7494004, 7494005, 7494006, 7494007, 7494008, 7494011, 7494014, 7494024, 7494034, 7494044, 7494054, 7494055, 7494064, 7494066, 7494070, 7494074, 7494084, 7494088, 7494094, 7494098, 7494099, 7494100, 7494102, 7494110, 7494112, 7494120, 7494121, 7494130, 7494133, 7494140, 7494144, 7494151, 7494155, 7494160, 7494161, 7494166, 7494170, 7494171, 7494180, 7494181, 7494188, 7494190, 7494191, 7494194, 7494199, 7494202, 7494204, 7494211, 7494212, 7494220, 7494221, 7494224, 7494230, 7494233, 7494240, 7494244, 7494255, 7494270, 7494277, 7494282, 7494288, 7494290, 7494299, 7494303, 7494310, 7494311, 7494313, 7494320, 7494322, 7494323, 7494330, 7494334, 7494340, 7494344, 7494350, 7494353, 7494355, 7494360, 7494366, 7494370, 7494373, 7494380, 7494383, 7494388, 7494390, 7494394, 7494399, 7494404, 7494410, 7494414, 7494424, 7494430, 7494434, 7494440, 7494443, 7494448, 7494460, 7494464, 7494480, 7494484, 7494490, 7494494, 7494510, 7494511, 7494515, 7494520, 7494525, 7494530, 7494540, 7494550, 7494554, 7494560, 7494565, 7494570, 7494577, 7494580, 7494585, 7494590, 7494594, 7494595, 7494599, 7494606, 7494610, 7494611, 7494626, 7494630, 7494640, 7494644, 7494650, 7494655, 7494660, 7494664, 7494670, 7494676, 7494677, 7494686, 7494688, 7494694, 7494699, 7494707, 7494710, 7494711, 7494717, 7494720, 7494727, 7494730, 7494733, 7494740, 7494750, 7494755, 7494760, 7494766, 7494780, 7494787, 7494788, 7494790, 7494799, 7494800, 7494808, 7494810, 7494818, 7494820, 7494822, 7494828, 7494833, 7494844, 7494850, 7494858, 7494868, 7494877, 7494878, 7494884, 7494894, 7494898, 7494909, 7494910, 7494911, 7494919, 7494920, 7494922, 7494929, 7494933, 7494939, 7494940, 7494950, 7494955, 7494959, 7494960, 7494970, 7494974, 7494977, 7494979, 7494980, 7494988, 7494990, 7494994, 7494996.

Opłaty naliczane są zgodnie z taryfą operatora sieci GSM, z którego usług korzysta Użytkownik.

3.Do korzystania z Usługi IVR, Usługi SMS nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.

4.Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.

5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1) treść wiadomości SMS wysyłanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi    SMS,
2) treść wiadomości przekazywanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi IVR,
3) korzystanie z Usługi SMS lub/i Usługi IVR przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego lub/i stacjonarnego,
4) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi SMS lub/i Usługi IVR,
5) szkody spowodowane wykorzystaniem przez Użytkownika informacji otrzymanych w wyniku korzystania z Usługi SMS lub/i Usługi IVR,
6) problemy w funkcjonowaniu Usługi SMS, Usługi IVR, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
7) korzystanie z Usługi SMS lub/i Usługi IVR przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi SMS lub/i Usługi IVR.
8) szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od Organizatora lub którym nie był w stanie zapobiec

6.Reklamacje Użytkowników dotyczące Usługi SMS lub/i Usługi IVR będą załatwiane w formie pisemnej (e-mail) w terminie maksymalnie 21 dni od daty otrzymania.

7.Usługa nie umożliwia automatycznego przesyłania treści na inne numery telefonu, niż numer z którego zamówiono Usługę. Użytkownik przesyłający treści do innych osób czyni to na własny koszt i odpowiedzialność.

8.Z Usług można korzystać tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

9.Użytkownik, korzystając z Usług, w szczególności nie powinien:
1) naruszać prawa innych Użytkowników do korzystania z Usług,
2) rozpowszechniać nielegalnych materiałów, w tym zwłaszcza o treści rasistowskiej lub też takich, których nie jest autorem lub nie posiada do nich praw,
3) zmieniać, usuwać, czynić bezużytecznym lub dodawać informacje do wiadomości innych użytkowników bez ich zgody,
4) rozpowszechniać materiałów promocyjnych lub reklamowych.